بالاخره بعد از کلی وقت فوتبال کلاسی به پایه هفتم رسید . دیروز این بازی هاکه به صورت لیگی اجرا شد و اولین بازی ,بازی ۱/۱ با۱/۲ بود که ۲-۲ مساوی شد بازی بعد بین دو کلاس ۱-۱با۱/۳ بود که ۰-۱ به پایان رسید بازی آخر بین ۱/۲ و۱/۳ بود که با نتیجه ۲-۵ به اتمام رسید (جدول وعکس  در ادامه)

 

تیم       امتیاز     تفاضل     گل زده      گل خورده

 

۱/۱       ۱           ۱-          ۲                  ۳


۱/۲       ۱           ۳-          ۴                  ۷ 


۱/۳       ۶           ۴           ۶                   ۲