آزمون جامع نخست پایه هفتم در روز جمعه 27 آذر برگزار میشود. 

دینی      تا آخر درس 6

شیمی    فصل 1 کتاب و تمام جزوه          

ادبیات      تا آخر فصل 3

عربی      درس ۴  (۵ نمی آید آقای اعلایی گفت)  

زیست      تمام مطالب از اول سال تا ۱۸ آذر

ریاضی      راهبردهای حل مسأله، اعداد صحیح، توان

هندسه    خلاقیت (بازی ها و الگویابی) ، هندسه (اصل حمار، نقطه و خط و زاویه، مثلثها)  انگلیسی    تا پایان درس 3 کتاب(کتاب آموزش وپرورش)                                                         

بودجه بندی آزمون جامع

منبع سایت مدرسه خودمون