اگر به سایت مدرسه نگاهی بیندازید متوجه تغییراتی عمده در قالب آن خواهید شد.اما باز با این حال سایت مدرسه گرچه از آشفتگی هایش کاسته شده اما با این حال به هیچ وجه به پای سایت های مدارس دیگر سمپاد مثل علامه حلی 5 نمی رسد.با این حال امیدواریم بالاخره روزی برسد که سایت ما هم همان جوری شود که باید باشد!

تصویری از سایت: