همین طور که می دونید(شاید هم ندونید!) مشاوران پایه های نهم و هشتم برای پایه شان کانال تلگرامی راه انداخته اند و در آن نکات آموزشی ، اخبار مدرسه (مثل تعطیل بودن مدرسه و ...) و ... را با بچه ها به اشتراک       می گذارند اما فقط ما اولی ها در این بین کانال تلگرام نداریم و حتما برای دریافت اخبار باید به سایت مدرسه مراجعه کنیم. سایت را هم که حتما خودتان دیده اید و حتماخودتان می دانید که به چه شکلی است! بنابراین اگر ما هم کانال تلگرامی داشتیم به ضررمان نمی شد!

پ.ن:این تنها یک پیشنهاد بود نه انتقاد!