علاوه بر این عکس ها می توانید این فایل pdf را که در این زمینه بسیار شفاف (زیر دیپلمی!!!) صحبت کرده را دریافت نمایید.