دیروز (94/9/17) ارشیا عطایی پروژه ی استان شناسی خود را به کلاس ارائه داد.پروژه ی او استان خوزستان بود که برای ارئه ی آن یک پاورپیونت که می توانید از اینجا دانلود کنید و 25 عدد ساندویچ فلافل آورده بود. با ما همراه باشید تا چند عکس از ارائه ی او را ببینیم.(عکاس:بهراد صادقی ، به همراه عکسی از آرین کسایی)

ارشیا ارائه ی خوبی داشت و بسیار خوب سخنرانی می کرد.

عکس هایی از او در حال سخن گفتن:

عکسی از درون فلافل ها:

دو عکس از میز به صورت قبل و بعد(befor & after):