بنا به اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش فردا کلیه مدارس تهران تعطیل می باشد.

تعطیل