هرچی گشتم نمونه سوال خیلی خوب پیدا نکرم؛اما یک امتحان عادی گذاشتم:دریافت
حجم: 598 کیلوبایت

همچنین در کتابی درسنامه وامتحان از درس ۳ را گذاشتم:

دریافت
حجم: 918 کیلوبایت