امروز شنبه 5 دی آزمون عربی سه پایه در سالن ورزش برگزار شد که اولین آزمون ترم اول بود. در ادامه می توانید تصاویری از این آزمون را در حین برگزاری ببینید.