بعد از امتحانات سعی می کنیم هر هفته یک الی سه مصاحبه از معلمان را در حوزه های مختلف در وبلاگ قرار دهیم. شما دوست دارید با کدام معلم و در چه حوزه ای مصاحبه کنیم؟ با ما در میان بگذارید.