اگر نگران هستید که ممکن است از سمینار عقب بیافتید می توانید با سر زدن به سایت زیر از اخبار سمینار عقب نمانید.(گرچه در اینجا هم حتما مطالب مهم در خصوص سمینار گذاشته خواهد شد ولی اگر می خواهید نشریه ی سیمینار را هم داشته باشید می توانید به وبسایت زیر مراجعه کنید!)

http://www.helli1seminar.blog.ir