علی توفیقی:مدیر و نویسنده وبلاگ
آرین کسایی:نویسنده وبلاگ
بهراد صادقی:نویسنده وبلاگ

وبلاگ به مطالب مدرسی پایه اول راهنمایی(هفتم) و اخبار مدرسه علامه حلی ، تکالیف هر کلاس و ... می پردازد ام در کنار آن ممکن است مطالبی در حوزه ی داشن های مختلف منتشر کند.
برای نویسنده شدن به بخش تماس با ما مراجعه کنید.