فرهنگ لغت آکسفورد هر سال کلمه‌ای را به عنوان کلمه‌ی سال انتخاب می‌کند و معیارهایش برای انتخاب این کلمه این است که اهمیت خاصی در آن سال پیدا کند و همچنین خیلی زیاد استفاده شود. این کلمه معمولا حس و حال و فضای فرهنگی روز را بازتاب می‌کند. امسال فرهنگ لغت آکسفورد یک ایموجی را به عنوان کلمه‌ی سال انتخاب کرده که واقعا انتخاب مناسبی است. این کلمه، ایموجی “چهره با اشک شوق” است.

ایموجی مورد اشاره به این دلیل انتخاب شد که “بهتر از هر کلمه‌ی دیگری می‌تواند فضای فرهنگی، روحیه و سرگرمی‌های افراد در سال 2015 را نشان ‌دهد.”

منبع:سایت دیجی کالا مگ